KLUB UNESCO SLOVAKIA

Sme inštitúcia, ktorá spája záujem o ľudovú
kultúru, tvorbu, zvyky a chráni ich pred zánikom
a zabudnutím. Vďaka vám je nás čoraz viac
a spoločne chránime naše ľudové hmotné
i nehmotné bohatstvo.

KLUB UNESCO SLOVAKIA

Sme inštitúcia, ktorá spája záujem o ľudovú
kultúru, tvorbu, zvyky a chráni ich pred zánikom
a zabudnutím. Vďaka vám je nás čoraz viac
a spoločne chránime naše ľudové hmotné
i nehmotné bohatstvo.