klubunescoslovakia@gmail.com

Bankové spojenie

ČSOB
IBAN: SK8575000000004022197412
BIC: CEKOSKBX

Nábrežie M. R. Štefánika 1685/4

034 01 Ružomberok
IČO: 42224250

0908 102 284

Marcel Koleštík