Pripomíname si 23. výročie vstupu Slovenska do Unesco

Pripomíname si 23. výročie vstupu Slovenska do Unesco

Pripomíname si 23. výročie vstupu Slovenska do Unesco 150 150 stano

Pripomíname si 23. výročie vstupu Slovenska do Unesco

9. februára 1993 sa Slovensko oficiálne stalo členom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO).

Podpisom a uložením listiny o prijatí Ústavy UNESCO u vlády Spojeného kráľovstva sa Slovenská republika stala právoplatným členom tejto medzinárodnej organizácie.

Slovensko tak nadviazalo na členstvo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v UNESCO, ako jeden z jeho nástupníckych štátov po rozdelení. ČSFR patrila k zakladajúcim štátom UNESCO v roku 1945.

Ratifikačné listiny SR z roku 1993 si môžete pozrieť v digitálnom archíve UNESCO