Ďalšie sympózium

Ďalšie sympózium

Ďalšie sympózium 150 150 stano

V tomto roku chystáme ďalší ročník Európskeho sympózia neprofesionálnych umelcov. Nadviažeme tak na tradíciu, ktorú sme založili a tešíme sa na tento ročník. Dúfame, že aj vy.