MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM 150 150 stano

Dňa 01.12.2016 podpísali Klub UNESCO Slovakia a Mesto Ružomberok zmluvu o vzájomnej spolupráci.