MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM 150 150 stano

Dňa 01.12.2016 podpísali Klub UNESCO Slovakia a Mesto Ružomberok zmluvu o vzájomnej spolupráci.

Leave a Reply

Call Us

+30 0800 390 9292

E-mail

luxurylaw@movedo.eu

© 2018 All rights reserved Movedo Theme. We do move your World.