Sympózium umelcov 3

Sympózium umelcov 3

Sympózium umelcov 3 150 150 stano

Zostavu účastníkov sympózia dopĺňali miestni umelci:
pani Eva Biarincová – drotárka
pán Jozef Olejník – fotograf
pán Rudolf Likavčan – maliar
pán Ján Guráň – maliar
pani Monika Koleštíková – drotárka
pán Juraj Vohnout – fotograf