Sympózium

Sympózium

Sympózium 150 150 stano

Medzinárodné sympózium neprofesionálnych umelcov zorganizoval Klub UNESCO Slovakia s finančnou podporou mesta Ružomberok. Zúčastnili sa účastníci za Občianske združenie “Zlaté remeslá” (Srbsko), “Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska” (Česko) a zostavu účastníkov sympózia dopĺňali miestni umelci. Počas sympózia vznikli nové krásne umelecké diela. Trojdňové sympózium bolo slávnostne ukončené účasťou na akcii Nedeľa vo Vlkolínci. Pozrite sa s nami ako sympózium prebiehalo na našich facebookových stránkach.