Výstava diel vo Vlkolínskej sýpke

Výstava diel vo Vlkolínskej sýpke

Výstava diel vo Vlkolínskej sýpke 150 150 stano

Vo Vlkolínskej Sýpke prebiehala v mesiacoch august a september výstava umeleckých diel vytvorených počas tohtoročného sympózia.