Memorandum Petrovec

Memorandum Petrovec

Memorandum Petrovec 150 150 admin

28.9. Slávnostné podpísanie Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi Klubom UNESCO Slovakia (vz. Marcel Koleštík) a Občianskym združením Zlaté remeslá (vz. Anna Opavska). Miesto podpisu: Báčsky Petrovec, Srbsko.