Memorandum Bodonoš

Memorandum Bodonoš

Memorandum Bodonoš 150 150 admin

6.10. 2013 Slávnostné podpísanie Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi Klubom UNESCO Slovakia (vz. Marcel Koleštík) a Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku (vz. Alexander Mlinarcsik).