Nezaradené @en

our_next

our_next 150 150 admin

Our next project – Exhibition of woodcuts in great atmosphere of village Vlkolínec. Please, visit exhibition of woodcuts of Ján Likavec. You can enjoy it to July of 31th.

thanks

thanks 150 150 admin

Thank you for visit our exhibition of historical books “Lux in Tenebris” (Light in darkness).

Memorandum Kromeriz

Memorandum Kromeriz 150 150 admin

2.12.2013 Slávnostné podpísanie Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi Klubom UNESCO Slovakia (vz. Marcel Koleštík) a Klubom UNESCO Kroměříž  (vz. MUDr. Eva Nováková). Miesto podpisu: Kroměříž, Česká republika.

20. výročie zápisu Vlkol…

20. výročie zápisu Vlkol… 150 150 admin

01.12. – 31.12.2013 Výstava vo Foyeri kina Kultúra v Ružomberku usporiadaná pri príležitosti 20. výročia zápisu Vlkolínca  do UNESCA, uskutočnená v spolupráci s Kultúrnym domom A. Hlinku a mestom Ružomberok, s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Konferencia Kromeriz

Konferencia Kromeriz 150 150 admin

15.10.2013 Konferencia pri príležitosti 15. Výročia zápisu zámku a záhrad v Kroměříži a obce Holašovice do UNESCO. Zástupcovia Klubu UNESCO Slovakia (Ing. Jozef Bašary a Marcel Koleštík)odprezentovaliVlkolínec a jeho architektúru.

Memorandum Bodonoš

Memorandum Bodonoš 150 150 admin

6.10. 2013 Slávnostné podpísanie Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi Klubom UNESCO Slovakia (vz. Marcel Koleštík) a Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku (vz. Alexander Mlinarcsik).

Memorandum Petrovec

Memorandum Petrovec 150 150 admin

28.9. Slávnostné podpísanie Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi Klubom UNESCO Slovakia (vz. Marcel Koleštík) a Občianskym združením Zlaté remeslá (vz. Anna Opavska). Miesto podpisu: Báčsky Petrovec, Srbsko.

Výstava Bratislava UK

Výstava Bratislava UK 150 150 admin

10.9. – 30.9 Výstava v Univerzitnej knižnici v Bratislave usporiadaná pri príležitosti 20. výročia zápisu Vlkolínca  do UNESCA, uskutočnená v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom UNESCO, Univerzitnou knižnicou v Bratislave a mestom Ružomberok, s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.